Να στείλετε μήνυμα
Shenzhen Jinyihe Technology Co., Ltd.

Συμφωνία μη αποκάλυψης

 

 

Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται κατά την ημερομηνία της τελευταίας υπογραφής που αναφέρεται παρακάτω.

Μεταξύ

  • (στο εξής "μέρος Α")                                          

Προσθέστε:                                                                      

  • (στο εξής "Β") Shenzhen Jinyihe technologies co., Ltd..

Προσθέστε: Κτίριο 9, πρώτος όροφος, Επιστήμη Χένγκμινγκζού, οδός Σατζίνγκ, Σένζεν.

 

Το μέρος Β μπορεί να γίνει ο προμηθευτής της σχετικής συνεργασίας του μέρους Α και το μέρος Α μπορεί να παρέχει στο μέρος Β σχετικές εμπιστευτικές πληροφορίες.Προκειμένου να προστατευθεί η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών του μέρους Α και να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες του μέρους Α χρησιμοποιούνται μόνο από το μέρος Β για την εκτέλεση του σχεδίου συνεργασίας που έχει ορίσει το μέρος Α, η ακόλουθη συμφωνία συνάπτεται μετά από διαβούλευση μεταξύ των δύο μερών:

 

1- Μυστικές πληροφορίες.

(1) Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία σημαίνει ότι το μέρος Α ή οι αντιπρόσωποί του, οι υπάλληλοι και οι διαχειριστές του μιλούν ή γράφουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες

Το μέρος Β γνωστοποιεί, παρέχει, παρουσιάζει ή επιτρέπει στο μέρος Β να γνωρίζει ή να αποκτά πληροφορίες σχετικά με το μέρος Α ή τους συνεργάτες ή πελάτες του

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες του νοικοκυριού δεν εξαρτώνται από το αν οι πληροφορίες αποτελούνται από λέξεις, ήχους, γραφικά, σχέδια, φυσικά δείγματα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή,είτε αποθηκεύεται σε βιβλική ή ηλεκτρονική έκδοση είτε όχι.

(2) Όταν το μέρος Α ή οι αντιπρόσωποί του, οι αντιπρόσωποί του, οι υπάλληλοί του ή άλλοι χρήστες συνεργάζονται μεταξύ τους, το μέρος Β επικοινωνεί με το μέρος Α κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, το περιεχόμενο της επιχείρησης,σχέδιο εμπορίας και ανάπτυξης προϊόντων, σχέδια και στοιχεία που γνωστοποιούνται από το μέρος Β σχετικά με το μέρος Α και τους εταίρους του.θεωρούνται εμπιστευτικές πληροφορίες του μέρους Α, ανεξάρτητα από τη μορφή που εκφράζεται ή συνδέεται με οποιοδήποτε μέσο.

 

(3) Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία δεν πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α: Εμπιστευτικό, το μέρος Β μπορεί να αποδείξει με γραπτά έγγραφα ή αρχεία ότι είναι γνωστό ή έχει γίνει μέρος Β πριν τα δύο μέρη αρχίσουν να διαπραγματεύονται αυτό το έργο

Β: Το συγκεκριμένο πρόσωπο που δεν έχει διαπιστωθεί ότι εμπλέκεται λόγω των σκόπιμων διαρροών του μέρους Β.

γ: Εμπιστευτικές πληροφορίες που γνωστοποιούνται με γραπτή συγκατάθεση του μέρους Α

δ: Ελλείψει παραβίασης της παρούσας συμφωνίας, το μέρος Β μπορεί να αποδείξει γραπτώς ή εγγράφως ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει εμπιστευτικές πληροφορίες του μέρους Α και να αναπτύξει ανεξάρτητα τις πληροφορίες.

ε: Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου ή της διατάξεως ή του αιτήματος του δικαστηρίου, και της αναγκαίας γνωστοποίησης.

 

Το μέρος Β πρέπει να ενημερώνει εκ των προτέρων το μέρος Α και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προστασίας στο πλαίσιο που επιτρέπει το διάταγμα.

 

2. Υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας

 

(1) Το μέρος Β συμφωνεί ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκαλύπτονται από το μέρος Α, ή είναι γνωστές ή αποκτώνται από το μέρος Β ως αποτέλεσμα του σχεδίου συνεργασίας, θα πρέπει να αξιολογούνται μόνο.Για την αξιολόγηση ή χρήση με σκοπό τη μελλοντική υλοποίηση του σχεδίου συνεργασίαςΕκτός από τους σκοπούς του σχεδίου συνεργασίας, το μέρος Β δεν είναι ο ίδιος ή ο τρίτος.Τα συμφέροντα ενός προσώπου δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς ή σκοπούς και δεν πρέπει να αποκαλύπτονται ή να παρέχονται σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόποΩστόσο, οι σημερινοί υπάλληλοι, αντιπρόσωποι, αντιπρόσωποι ή χρήστες του μέρους Β έχουν υπογράψει εκ των προτέρων επιστολή εμπιστευτικότητας με το μέρος Β.Οι υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και οι υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας δεν είναι χαμηλότερες από εκείνες της παρούσας συμφωνίας., και οι εμπιστευτικές πληροφορίες πρέπει να διατηρούνται εμπιστευτικές υπό την ιδιότητά του ή υπό την ιδιότητά της.να τερματίσει ή να τερματίσει το μέρος Α και το μέρος Β ανά πάσα στιγμήΗ συνεργασία, η εντολή ή η σύμβαση μεταξύ των μερών δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε αποζημίωση ή αποζημίωση προς το μέρος Β, και το μέρος Α έχει το δικαίωμα να αποζημιώσει το μέρος Β.Αίτηση για αποζημίωση ζημιών και για όλες τις ζημίες που προκύπτουν από τη γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών.

 

 

 

(2) Το μέρος Β θα πρέπει να παρέχει ή να γνωστοποιεί τις εμπιστευτικές πληροφορίες στους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους και τους αντιπροσώπους του για να συμμετάσχουν στο σχέδιο συνεργασίας, όπως συμφωνήθηκε στην προηγούμενη παράγραφο.Εάν είναι αναγκαίο, διασφαλίζεται ότι το προσωπικό αυτό συμμορφώνεται επίσης με τις υποχρεώσεις του μέρους Β σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία.Οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας συμφωνίας από το προσωπικό θα θεωρείται ως πράξη του μέρους Β και θα ευθύνεται.

(3) Το μέρος Β συμφωνεί ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκαλύπτονται από το μέρος Α ή είναι γνωστές στο μέρος Β ή αποκτούνται από αυτό ως αποτέλεσμα του σχεδίου συνεργασίας κοινοποιούνται στο μέρος Α.Άλλες περιοχές δεδομένων διατηρούνται ξεχωριστά για την αποφυγή σύγχυσηςΕάν το μέρος Β δεν έχει λάβει εκ των προτέρων τη γραπτή συγκατάθεση του μέρους Α, δεν μπορεί να αντιστρέψει την ερμηνεία των απόρρητων πληροφοριών.Το μέρος Β λαμβάνει τις ακόλουθες προφυλάξεις και λαμβάνει τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητάς του:

α. Η υποχρέωση του μέρους Β να προστατεύει τα πολύτιμα υλικά ή την ιδιοκτησία του·

β. Η χρήση από παρόμοιο επιχειρηματικό κατασκευαστή ή εταιρεία για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών του είναι γενικά δικαιολογημένη.

γ. Εάν το μέρος Β ανακαλύψει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί ακατάλληλα εμπιστευτικές πληροφορίες, party B should notify party a immediately and help party A so that party A can retrieve the confidential information that has been improperly used or prevent the situation of improper use from continuing.

3Η ισχύς και η κυριότητα της συμφωνίας

 

(1) Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκαλύπτονται ή παρέχονται από το μέρος α ως αποτέλεσμα του σχεδίου συνεργασίας δικαιούνται ιδιοκτησία, εμπειρογνωμοσύνη ή ιδιοκτησία των σχεδίων,δείγματα και άλλα δεδομένα;

(2) Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκαλύπτονται ή παρέχονται από το μέρος Α ως αποτέλεσμα του σχεδίου συνεργασίας δικαιούνται την κυριότητα, την εμπειρογνωμοσύνη ή την κυριότητα των σχεδίων,δείγματα και άλλα δεδομένα, γνώση, εμπορικά μυστικά, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας παραμένουν ιδιοκτησία του μέρους Α.οι πληροφορίες δεν ανήκουν στο μέρος Β λόγω της γνωστοποίησης ή παροχής στο μέρος Β ή της υπογραφής της παρούσας συμφωνίαςΤο μέρος Α δεν μπορεί να ορίσει το μέρος Α αποκλειστικά για τους σκοπούς της υπογραφής της παρούσας συμφωνίας,τα σχετικά σχέδια, δείγματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επιτρέπονται στο μέρος Β.

 

 

(3) Χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του μέρους Α, το μέρος Β δεν αναπαράγει ούτε φωτοαντιγράφει με οποιονδήποτε τρόπο τις απόρρητες πληροφορίες που δημοσιοποιεί ή παρέχει το σχέδιο συνεργασίας το μέρος Α.Το μέρος Β δεν αποφασίζει την εκτέλεση του σχεδίου συνεργασίας μετά από αίτηση του μέρους Α., την ολοκλήρωση της συνεργασίας ή της συνεργασίας το αργότερο μετά τη λήξη της σχέσης ή εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της γραπτής ειδοποίησης του μέρους Α,το μέρος Β φέρει τα έξοδα και επιστρέφει όλα τα έξοδα, το πρωτότυπο και το αντίγραφο των εμπιστευτικών πληροφοριών του μέρους Α. Το μέρος Α μπορεί επίσης να ζητήσει από το μέρος Β να καταστρέψει ή να διαγράψει τις εμπιστευτικές πληροφορίες·Το μέρος Β απευθύνει αμέσως επιστολή διακανονισμού στο μέρος Α., δηλώνοντας ότι έχει ολοκληρώσει το γεγονός μετά την ολοκλήρωση της καταστροφής ή της διαγραφής.

4Άλλες συμφωνίες

(1) Το μέρος Α δεν υποχρεούται να αποκαλύπτει ή να παρέχει στο μέρος Β συγκεκριμένες εμπιστευτικές πληροφορίες λόγω της υπογραφής της παρούσας συμφωνίας,δεν εγγυάται την ακεραιότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται ή αποκαλύπτονται από το σχέδιο συνεργασίαςΤο μέρος Β επιβεβαιώνει επίσης ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες μπορεί να περιέχουν λάθη όπως λάθη εκτύπωσης, λάθη υπολογισμού, παραλείψεις ή άλλες μορφές λαθών.εάν το μέρος Β ανακαλύψει το εν λόγω σφάλμα, κοινοποιείται στο μέρος Α εθελοντικά για να διατηρηθεί η ορθότητα των πληροφοριών που παρέχει το μέρος Α..

(2) Σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις, ο συμβαλλόμενος τερματίζει την παρούσα σύμβαση με γραπτή ειδοποίηση:

α. Το μέρος Β παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας. Ωστόσο, εάν το μέρος Α κρίνει ότι η παραβίαση είναι ήπια, το μέρος Α πρέπει πρώτα να ορίσει προθεσμία και να ζητήσει από το μέρος Β να βελτιώσει.

β. Ο συμβαλλόμενος Β δεν είναι σε θέση να καταβάλει τα καθημερινά του έξοδα, να διακόψει τις συνήθεις δραστηριότητές του ή να υποβάλει αίτηση πτώχευσης ή παρόμοιων διαδικασιών.

γ. Το μέρος Β μεταφέρει πάνω από το 50% των υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων του σε τρίτο μέρος.

δ. Το μέρος Β συγχωνεύεται ή συγχωνεύεται με τρίτο μέρος.

ε. Το μέρος Β παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 1, της παρούσας συμφωνίας.

στ. το μέρος Β ή κάθε υπάλληλος, εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος του μέρους Β ο οποίος έχει ενημερωθεί για εμπιστευτικές πληροφορίες στη θέση του ή επιχειρηματικά εύλογα πρόσωπα, χρήστες,ή τα πρόσωπα που είναι αναγκαία για να συμμετάσχουν στο σύστημα είναι ένοχοι απάτης, ψευδής εκπροσώπησης, παραβίασης του απορρήτου ή άλλως πρόσωπο που έχει διωχθεί από δικαστικό όργανο για παρόμοιο αδίκημα.

 

 

(3) Ο Μέρος Β αναγνωρίζει πλήρως την επείγουσα ανάγκη του Μέρου Α να προστατεύσει τις σχετικές εμπιστευτικές πληροφορίες, οπότε εάν ο Μέρος Α βρει τον Μέρος Β ή τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους, αντιπροσώπους του, users and other necessary persons involved in the cooperation plan have disclosed information and passed the property Party B agrees to waive and discard party A's advance if the preservation procedures, όπως η διακοπή και η διακοπή της παράβασης, παρέχονται με την πραγματική ώρα ανακούφιση Μέρος Α μπορεί να απαλλαγεί από την υποχρέωση παροχής εγγύησης και να ζητήσει από το δικαστήριο να λάβει την ανωτέρω απόφαση.

(4) Οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας θεωρείται άκυρη εάν έρχεται σε αντίθεση με το νόμο.Η ακυρότητά της περιορίζεται στα μέρη που αντιβαίνουν στο νόμο,άλλα μέρη της παρούσας συμφωνίας δεν θίγονται.

(5) Τα μέρη δεν συνάπτουν σχέσεις εταιρικής σχέσης, απασχόλησης ή αμοιβαίας εκπροσώπησης στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.Οποιεσδήποτε συζητήσεις και γνωστοποιήσεις εμπιστευτικών πληροφοριών με σκοπό τη διαπραγμάτευση του σχεδίου συνεργασίας, εκτός από την αγορά, αναθέσεως ή σύμβασης συνεργασίας, κανένα από τα μέρη δεν θεωρείται ότι έχει επιτύχει ή έχει δεσμευτεί για το σχέδιο συνεργασίας.

(6) Η απαλλαγή, ο περιορισμός, η μεταβίβαση, η προσθήκη, η διαγραφή, η τροποποίηση ή η τροποποίηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων χορηγούνται νομικά από τον συμβαλλόμενο μέρος Α και τον συμβαλλόμενο μέρος Β.Το έγγραφο υπογράφεται προσωπικά από τον εκπρόσωπο της εξουσίαςΗ παρούσα συμφωνία δεσμεύει επίσης τους διαδόχους και τους διαχειριστές οποιουδήποτε από τα μέρη.

(7) Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας της παρούσας συμφωνίας παραμένει σε ισχύ για μεγάλο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της.η ακύρωση ή η μη δημιουργία επιχειρηματικής σχέσης απαλλάσσεται ή ακυρώνεται.

(8). Εάν το μέρος Β παραβιάζει την υποχρέωση εμπιστευτικότητας της παρούσας συμφωνίας, δεν θα είναι μόνο υπεύθυνο για ζημίες σύμφωνα με το νόμο, αλλά και να πληρώσει το μέρος Α ποσό CNY500,000 για παραβίαση της σύμβασης,το μέρος Β φέρει όλα τα έξοδα που πραγματοποιεί το μέρος Α για το δικαίωμα εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας.

(9) Αν υπάρχει κάτι που δεν αναφέρεται στην παρούσα συμφωνία, θα πρέπει να διευκρινίζεται και να συμπληρώνεται σύμφωνα με τις τοπικές νομοθεσίες του μέρους Α.Λόγω της εκτέλεσης της παρούσας συμφωνίας ή οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει από την μη εκτέλεση θα διαπραγματευθεί καλή τη πίστηΕάν δεν καταστεί δυνατή συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων, και οι δύο πλευρές συμφωνούν να υποβάλουν τη διαφορά στο τοπικό λαϊκό δικαστήριο του μέρους Α, το οποίο θα χειριστεί το θέμα σύμφωνα με το νόμο.

 

 

5Συμπληρωματικά άρθρα

(1) Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει με την υπογραφή της από τα δύο μέρη.

(2) Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο πρωτότυπα, ένα από τα οποία κατέχει κάθε μέρος.

 

 

Μέρος Α:                                                                                                    Μέρος Β:Shenzhen Jinyihe technologies co., Ltd. Η εταιρεία αυτή είναι η Shenzhen Jinyihe Technologies Co., Ltd.

Διεύθυνση: Διεύθυνση:

ΤαχυδρομικήΓΟδή:518104

Υπογράφεται από: Υπογράφεται από:`

Ημερομηνία: Ημερομηνία: